Forside

R A N D   M A N A G E M E N T  ApS

    
LetTid

 

 

LetTidsregistreringssystem er udviklet i ASP.NET og afvikles på SQL-server over Internettet eller Intranet, eller som en hosted server løsning med MS SQL Server som database.

Lønningsbogholderiet kan hente data til lønafregning, registrering af feriedage m. v. og indlæse i lønkladden i Microsoft Dynamics C5 eller andre lønsystemer.

LetTid er delt i to. En del om arbejdstider/flextider og en fraværsdel, som kan anvendes samlet eller hver for sig. Herved kan medarbejdere, som ikke skal tidsregistrere som funktionærer, holdes styr på fravær som feriedage, feriefridage/timer og sygdom med oplysninger til sikkerhedsudvalg efter regler i psykisk arbejdsmiljø og Løn- & fraværsstatistik til DA/DS.

LetTid kan tilrettes og udbygges efter virksomheden ønsker og behov.

  • Se mere produktbeskrivelse i PDF

Kontakt om demo af programmet: Info@LetTid.dk