Forside

R A N D   M A N A G E M E N T  ApS

    
Blandt vore store kunder er bl
Blandt vore store kunder er bl. a. faglige organisationer som benytter Microsoft XAL til økonomistyringen, herunder også lønafregningen.

Udvikling af XAL er ophørt den 31. januar 2009. Vi kan konvertere data til Dynamics C5. Lønmodulet er stort set identisk i XAL og Dynamics C5.

Microsoft XAL lønmodul:
De kunder der forsat anvender Microsoft XAL vedligeholder vi lønsystemet i XAL, så nye krav og ændringer kan udføres som i Dynamics C5 2008 / C5 2010.